Skärgårdstjänster

Söderhamn


 
   

Renovering av sjöbodar och bryggor

 

 

 

Vi renoverar eller bygger nya sjöbodar och bryggor.

 

Vi har tillgång till arbetsbåt med kran som kan lyfta bort gamla fundament och stenkistor.

Med gripskopa eller grip kan vi även ta bort mindre stenar och gräva vid stranden eller under vattnet.

 

 

   
 

Bruksbåten Skärgårdstjänster Flotthäll 401, 826 91 Söderhamn, Tel 070 628 71 95, E-post info@bruksbaten.se